–Bokföring i trygga händer

Årsredovisning

Alla aktiebolag, samt somliga ekonomiska föreningar och handelsbolag, ska enligt årsredovisningslagen sammanställa bolagets räkenskapsår i en så kallad årsredovisning. Årsredovisningen ska vara överskådlig och ge en rättvis bild av bolagets resultat. Den innehåller en förvaltningsberättelse, noter, resultaträkning och balansräkning.

Balansräkningen visar ditt bolags ekonomiska ställning, dess tillgångar, kapital och skulder. Avsnittet för resultaträkning visar bolagets resultat genom att göra en sammanställning av dess intäkter och kostnader. Noter innehåller information om hur skulder och tillgångar värderas, och om avskrivningar eller nedskrivningar gjorts. Förvaltningsberättelsen är en översikt av resultatet, där exempelvis stycket om verksamhet och ställning lyfter sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningar. Det kan handla om bolagets utveckling och särskilda händelser som skett under året.

Kontakta oss om årsredovisning

Vi är en väl etablerad bokföringsbyrå som startades 1984. Vi strävar efter att samarbetet med dig som kund ska vara tryggt. Har du frågor om hur vi arbetar med årsdeklaration så kontakta oss gärna. Vi hjälper dig att upprätta en årsredovisning.