–Bokföring i trygga händer

Bokslut och deklarationer

Ett bokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. I bokslutet genomför vi bokslutstransaktioner bestående av bland annat periodiseringar, avskrivningar, skattemässiga justeringar och skatteberäkning. Vi upprättar även den dokumentation som krävs. 

Beroende på bolagsform gör vi därefter antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Årsredovisningen sänds sedan till Bolagsverket.

Kontakta oss om bokslut

Har du frågor om hur vi arbetar med bokslut? Hör gärna av dig så återkopplar vi så snabbt vi kan.