–Bokföring i trygga händer

Deklaration

Vi hjälper både dig som driver aktiebolag eller enskild firma med bolagets deklaration. För delägare i fåmansbolag kan vi även hjälpa till med din K10-blankett samt din privata deklaration och för dig som driver enskild firma upprättar vi NE bilagan som en del av din deklaration.

Med vår hjälp blir deklarationen korrekt upprättad och inlämnad till Skatteverket i tid. Du får även en skatteberäkning och vi stämmer av att rätt preliminärskatt betalats.

Kontakta oss om deklaration

Vi är en väl etablerad bokföringsbyrå som startades 1984. Vi strävar efter att samarbetet med dig som kund ska vara tryggt. Har du frågor om hur vi arbetar med deklaration så kontakta oss gärna.