Om GDPR

Behandling av personuppgifter

Bokföringskonsult Väsby AB (nedan kallat Bokföringskonsult) samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden, dels som personuppgiftsansvarig och även som personuppgiftsbiträde.

När behandlas dina personuppgifter?

Bokföringskonsult behandlar dina personuppgifter när du:

- Gör en intresseförfrågan

- Ingår ett avtal om att vi ska utföra tjänster åt dig

Hantering av registrerade uppgifter

Bokföringskonsult behandlar personuppgifter enligt gällande lag. De personuppgifter som behandlas erhåller vi från vår uppdragsgivare eller annan extern källa, och avser personer vars personuppgifter vi behöver för att kunna utföra våra uppdrag. Uppdragen består bland annat av bokföring, fakturering och redovisning av personalskatter. Vi sparar underlag enligt Bokföringslagen och enligt Rex, Sveriges Redovisningskonsulters branschorganisations regler för auktoriserade redovisningskonsulter.

Rättslig grund

Bokföringskonsult behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta, med stöd av samtycke eller för att ingå/fullgöra avtal. Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för uppdraget. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för uppdraget samt enligt gällande lagar.

Utlämnande av personuppgifter

För att kunna leverera de tjänster vi ingått avtal om kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tredje part. Bokföringskonsult förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt ser till att dessa, förutom att följa GDPR, även följer Bokföringskonsults krav på säkerhet.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Bokföringskonsult. Om du vill att någonting ska rättas, meddela oss skriftligen och begär en ändring.

Säkerhet

Bokföringskonsult har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst.

Kontakt

Kontaka oss på Bokföringskonsult för mer information om vår behandling av personuppgifter.