–Bokföring i trygga händer

Moms- & skatteredovisning

Skattedeklaration avseende moms och löner ska lämnas till Skatteverket. Skatt och arbetsgivaravgift på löner rapporteras månadsvis och moms redovisas per månad, kvartal eller år beroende på hur bolaget är registrerat. Vi hjälper gärna till med detta så att det redovisas på rätt sätt och i tid.

Kontakta oss om moms- och skatteredovisning

Vi är en väl etablerad bokföringsbyrå som startades 1984. Vi strävar efter att samarbetet med dig som kund ska vara tryggt. Har du frågor om hur vi arbetar med skatte- och momsredovisning så kontakta oss gärna.